İş Sağlığı Güvenliği Politikamız

Tekno Şirketler Grubu olarak benimsediğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız, tüm faaliyetlerimizde kendi çalışanlarımız, taşeronlarımız ve ziyaretçilerimiz için düzeltici ve önleyici tedbirler alarak ve olası tehlikeleri ortadan kaldırarak optimum düzeyde emniyetli, sağlıklı bir çalışma ortamı ve çevreye sahip olmaları sağlamaktır.

Tekno Yönetimi, tüm iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmekte ve sürekli kendini iyileştirmektedir.

Bu doğrultuda;


- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası yasalara uyumun ve şartların yerine getirilerek sürekli iyileşmenin sağlanması,
 
- Tehlikelerin tanımlanması, risklerin belirlenmesi ve risk analizlerinin yapılarak kontrol ve önleme uygulamalarının süreklileştirilmesi,
 
- Olası meslek hastalığı, kaza ve olaylara neden olabilecek risklerin tespit edilmesi ve güvenlik tedbirlerinin alınması,
 
- Tüm çalışanlarımızın, alt yüklenicilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturmuş olduğumuz İSG kurallarına uymalarının sağlanması,
 
- İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirgeyerek, işçi sağlığı ve iş veriminde artışın sağlanması,
 
- İş ortamındaki Ergonomik ve Psikososyal tehlikelere karşı çalışanların vücut ve ruh sağlığının korunması ve mesleki hastalıkların önüne geçilmesi,
 
- Acil durum tanımlamaları doğrultusunda acil durum planlarının oluşturulması ve ilkyardım, yangın, arama ve kurtarma tatbikatları yapılarak çalışanların acil durumlara karşı hazırlıklı olmalarının sağlanması,
 
- İş sağlığı ve güvenliği doğrultusunda makine ve ekipman güvenliğinin sağlanması,
 
- Çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve iş yeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için İSG gerekliliklerine uygun olarak her türlü tedbiri almak ve kişisel koruyucu donanımların temin ederek kullanılmasının sağlanması,
 
- Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği yasa ve yönetmelikleri doğrultusunda gerekli eğitim ve bilgilendirmelerin verilmesi,
 
- Güvenlik kültürünün benimsenmesi için sürekli bilgilendirme ve iletişimin sağlanması,
 
- Yapılan çalışmaların sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesinin sağlanması,
 
- Bu doğrultuda tüm faaliyetlerimizde  sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması adına İSG çalışmalarımıza sürekli olarak devam edeceğimizi taahhüt ederiz.
Daha fazla bilgi için

Bize +90 216 577 63 00 numaralı hattımızdan ulaşabilirsiniz.Sosyal Medyada Bizi Takip Edebilirsiniz.

İLETİŞİME GEÇİN

    X
    İLETİŞİME GEÇİN